Lomma Teen (Svenska)

Lomma Teen (Svenska)

NÄR: Måndagen den 22:e juni – Fridagen den 3:e juli 2020.

VAR: Vi skapar på Vinstorpskolan in Lomma.

ÅLDRAR: 13-19 år, öppet för deltagare från hela världen.

Under tre sommarveckor samlas ungdomar från Europa och USA för att skapa en musikal tillsammans med amerikanska och svenska ledare med mångårig erfarenhet av teater (ex. Broadway) och utbildning. Vi bor och jobbar på Eslövs folkhögskola och framför vår föreställning fullt producerad med orkester och professionellt ljud och ljus på Stadsteatern i Lund.

 

Från att det allra första ordet skrivs till ridån går ner skapar, skriver, koreograferar, komponerar, designar, repeterar, producerar och framför deltagare en egen musikal tillsammans med våra ledare.
Lovewell-metoden använder musikteater som ett verktyg för att utveckla deltagarnas kreativa, konstnärliga och sociala förmågor samtidigt som självkänsla och samarbetsförmåga stärks. I vår Teen-workshop, som är ett kulturutbyte med USA, tränas dessutom språkförmåga då hela kursen hålls på engelska.

Lovewell fokuserar på process snarare än produkt; vi vill med varje workshop visa för deltagare att när en grupp kommer samman kring en idé de brinner för så är allt möjligt.
Vissa föreställningar som skapats under våra workshops har senare fått eget liv och producerats av skolor och teatrar i Sverige och USA. De pengar som kommer in till Lovewell från dessa produktioner går oavkortat till Lovewells stipendieverksamhet som gör det möjligt för unga, som kanske annars inte haft råd, att komma till Lovewell. Läs mer om våra stipendier nedan.
Lovewell har funnits i USA sedan 1989 och sedan 2003 har Lovewell anordnats i Sverige varje sommar. Vi är en religiöst och politisk obunden förening som licensierar den unika Lovewell-metoden. Inget liknande finns idag i Sverige.

 

PRISER

  • Kursavgiften dvs. deltagande i Lovewellkursen (inkl. all undervisning och handledning) kostar 4000 kr.

Deltagare har rätt att häva sin anmälan med full återbetalning fram till den 1:e maj. Avanmälningar gjorda efter den dagen återbetalas bara om platsen kan fyllas. Avanmälningar då kursen startat återbetalas inte.

 

STIPENDIUM

I samarbete med lokala företag och organisationer erbjuder Lovewell ekonomiskt stöd till de som särskilt behöver. Observera att Lovewell endast ger stöd för att sänka kursavgiften, ej för kost och logi. Lovewell fördelar stipendier beroende på antal sökanden samt antalet sponsorer. Du ansöker i anmälningsformuläret online. För ansökan om stipendium för dig som redan är antagen, klicka här.

 

AVBOKNING

Avbokningar som görs till och med den 1 april 2020 återbetalas helt (minus 10%  administrationsavgift). Avbokningar från den 2 april och fram till det datum då workshopen startar, återbetalas helt (minus 10% administrationsavgift) endast om platsen kan fyllas av annan deltagare. Avbokningar som sker efter workshopens start återbetalas inte.

 

SPRÅK

Workshopen hålls med engelska som primärt språk. Föreställningen kommer ha delar på både svenska och engelska.

 

FRÅGOR

Kontakta oss via e-mail på info@lovewell.se.

LÄS TIDNINGSURKLIPP OM LOVEWELL SWEDEN

LÄNKAR

www.oskarshamnsfolkhogskola.se (Skolan vi bor och skapar på)

www.oskarshamn.se (Kommunens hemsida)

www.forumoskarshamn.com (Teaterns hemsida)